Unge i 8. klasse og deres forældre bydes velkommen til obligatorisk online uddannelsesevent, hvor I sammen kan få information og inspiration til snak og overvejelser om den unges uddannelsesvalg. 

Uddannelseseventet foregår tirsdag den 24. oktober kl. 19.00 - 20.30 og er obligatorisk for alle elever

Aftenen starter med et oplæg fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, som giver et overblik over ungdomsuddannelserne samt indblik i processen omkring uddannelsesparathedsvurdering og de kommende års vejledningsaktiviteter.

Herefter følger jeres besøg på to ungdomsuddannelser efter eget valg. Her vil I møde unge, som fortæller om deres uddannelse og vejen til deres uddannelsesvalg. I kan stille spørgsmål i chatten undervejs.

Deltagelse foregår fra nedenstående links. Første runde er fælles, efterfølgende vælger I selv hvilke to workshops I vil besøge.

OBS! Afviklingen foregår via Teams. Bruger du smartphone eller tablet, skal du installere Teams-app'en inden deltagelse.

Program 

Kl. 19.00 - 19.30: Velkommen og oplæg om uddannelser ved Ungdommens Uddannelsesvejledning

Deltag i oplæg 

 

Kl. 19.35 - 19.55: Oplæg fra erhvervsuddannelserne (EUD og EUX)
Vælg din workshop herunder:

SOSU Østjylland - mød rollemodeller og hør mere om SOSU uddannelserne

Deltag i oplæg 

Se film fra SOSU her 

 

Learnmark Horsens - mød rollemodeller og hør mere om uddannelserne på Learnmark

Deltag i oplæg 

Se film fra Learnmark her

 

Aarhus Tech - mød rollemodeller fra Vild med mad og IT-uddannelser

Deltag i oplæg 

Se film fra Aarhus Tech her

 

Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus - mød rollemodeller fra både gartner- og landbrugsuddannelserne

Deltag i oplæg 

Se film fra anlægsgartner her 

Se film fra landbrug her

 

SCU EUD/EUX Business - mød rollemodeller fra business uddannelser på SCU i Skanderborg

Deltag i oplæg 

Se film fra SCU EUD her

Se film fra SCU EUX her

 

Kl. 20.00 - 20.25: Workshops Gymnasiale uddannelser
Vælg din workshop herunder:

HHX og HTX - mød rollemodeller fra HHX og HTX i Skanderborg

Deltag i oplæg 

Se film fra HHX her

Se film fra HTX her

 

HF og STX - mød rollemodeller fra HF Skanderborg og STX i Odder og Skanderborg

Deltag i oplæg 

Se film fra STX Odder her

Se film fra STX Skanderborg her

Se film fra HF her