I Skanderborg har vi særlig fokus på unges overgang til uddannelse og job. Dette har vi nu yderligere fokus på gennem projektet "Ung i uddannelse – Ung i job", der er et samarbejde mellem 12 andre kommuner i Region Midtjylland. Med projektet støtter vi sårbare unge fra grundskole og FGU i overgangen til uddannelse eller job.

Gennem en individuel tilrettelagt indsats, er målet at mindst 90 % kommer videre i enten uddannelse eller job.

Indsatsen udføres af en medarbejder fra Ungeindsatsen. Medarbejderen følger den unge fra grundskole eller FGU og sikrer, at den unge kommer godt i gang på den nye ungdomsuddannelse eller i det nye job.

Udover den individuelle indsats, kan der også tilbydes deltagelse i gruppeforløb som forberedelse til den gode overgang.

 

Se film om projektet herunder:

Film om Ung i Uddannelse - Ung i job

 

Læs evt. mere om projektet her:

Link: https://www.ru.rm.dk/uddannelse/projekter/ung-i-uddannelse/

 

Projektet løber fra april 2023 og frem til december 2025