Den Kommunale Ungeindsats i Skanderborg arbejder målrettet på at bidrage til den nationale målsætning om, at mindst 90 procent af de 25-årige skal gennemføre en ungdomsuddannelse og andelen uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet skal halveres.

Vores overordnede målsætning er at mindske frafald fra ungdomsuddannelserne og sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, så de nationale mål opfyldes.

Som et led i arbejdet formulerer vi løbende målbare delmål og handleplaner, som skal støtte op om det videre arbejde og sikre sammenlignelighed og kontinuitet i målopfyldningen.