Vejledning af eleverne i grundskolen er en vigtig del af udskolingsprocessen fra 7. – 9. eller 10. klasse og foregår i tæt samarbejde med skolens lærere og forældre. Det er en fælles opgave at hjælpe den enkelte unge med at blive parat til at vælge sin egen vej ud i ungdomslivet og i uddannelse og job. I vejledningen indgår en række aktiviteter og oplevelser, som er målrettet  klassen og den enkelte elev.

Har du brug for vejledning efter grundskolen står vi klar til at hjælpe dig videre med valg af uddannelse og erhverv.

UU kan hjælpe dig hvis du f.eks.:

# Er uafklaret om hvilken uddannelse du kan - og vil tage

# Ikke er i gang med en uddannelse eller i job

# Har brug for hjælp til at finde en læreplads eller et job

# Overvejer at skifte eller måske er på vej til at droppe ud af din uddannelse

# Har brug for ansøgningsskemaer og information om ansøgningsfrister, SU mm.

 

Uddannelsesvejledningen i Skanderborg kommune er forankret i Den Kommunale Ungeindsats (KUI). Vi vejleder unge fra 7. klasse til de fylder 30 år. 


Vi er sektoruafhængie og vi vejleder efter Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

Vi sikrer dette ved blandt andet at: 
•    vejlede individuelt, kollektivt og opsøgende
•    planlægge introduktionsforløb, brobygningskurser og praktik
•    udarbejde uddannelsesplaner sammen med de unge
•    lave uddannelsesparathedsvurderinger 
•    visitere til særlige tilbud