Introduktionskurser og brobygning i 8.-10. klasse

Alle elever i Skanderborg kommune vil i løbet af 8., 9. og evt. 10. klasse deltage i introduktionskurser og brobygningsforløb, der giver eleverne indblik i hverdage på forskellige ungdomsuddannelser og bidrager til, at den unge bliver afklaret og motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Introduktionskurser i 8. klasse

Introduktionskurser i 8. klasse er obligatoriske for alle elever i folkeskolen og den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning.

Eleverne introduceres til mindst én erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse. Eleverne kan derudover introduceres til gymnasiale uddannelser.

Introduktionsforløbet afspejler undervisningen i den uddannelse, der indgår i introduktionsforløbet, og give eleven mulighed for at opleve miljøet på uddannelsen.

Introduktionsforløb i 8. klasse varer fem skoledage og gennemføres i ugerne 8-11

Brobygning i 9. og 10. klasse

Brobygning er vejlednings- og undervisningsforløb på institutioner med ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse i folkeskolen og i den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning. Eleverne kommer ud og oplever forskellige uddannelsesinstitutioner med ungdomsuddannelser.

Brobygningsforløb gør eleverne bekendt med forskellige uddannelsers praktiske og teoretiske elementer og forskellige erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet kunne pege hen mod. Brobygningen giver også eleverne mulighed for at opleve undervisningsmiljøet på uddannelsen.

Forløbet er obligatorisk i 10. klasse, men frivilligt i 9. klasse.

Mere information

Hvis du har spørgsmål vedr. introkurser og brobygning kan du kontakte din uddannelsesvejleder på din lokale grundskole. Du kan også læse mere mulighederne og reglerne omkring  introkurser og brobygning på undervisningsministeriets hjemmeside.

Bliv inspireret

Herunder kan du se film fra nogle af de ungdomsuddannelser, du kan besøge i din brobygningsuge. Filmene kan bruges som inspiration, inden du vælger hvilke to uddannelser du gerne vil besøge.

Erhvervsuddannelser – herunder mulighed for EUX/fag på gymnasialt niveau

SOSU Østjylland:
SOSU afd. Skanderborg

SCU Skanderborg:
EUD Business
EUX Business

Aarhus Tech:

Styling og livsstil – Aarhus Tech afd. Aarhus C

Byggeteknik, Aarhus Tech afd. Aarhus N

Metal og mekanik - Aarhus Tech, afd. Aarhus N

­­It, medie og teknik - Aarhus Tech afd. Viby J

Vild med mad – Aarhus Tech afd. Aarhus C

VIA:

Beklædningshåndværker – VIA, Ceresbyen, Aarhus C

Jordbrugets Uddannelsescenter, Beder:
Landbrug, dyrepasser og jordbrugsmaskinfører
Gartner og anlægsgartner

 

3-årige gymnasiale uddannelser

HTX – Teknisk Gymnasium Skanderborg

STX - Skanderborg Gymnasium

STX - Odder Gymnasium

HHX – SCU Skanderborg

IB - Aarhus Gymnasium Tilst

 

2-årige gymnasiale uddannelser

HF - SCU Skanderborg