Gazelleindsatsen er for dig, der har brug for hjælp til at komme godt i gang med uddannelse eller job. Det kan også være, at du har brug for hjælp til at blive i din praktik, uddannelse eller job.

Gazelleindsatsen varetages af en medarbejder fra Ungeenheden. Gazellemedarbejderen hjælper dig med at lægge en plan for uddannelse, praktik eller job. Du kan også få hjælp til, hvordan du finder vej i kommunens mange krav og muligheder. Gazelleindsatsen har udelukkende uddannelses- og beskæftigelsesrettet fokus. Du kan derfor ikke starte i gazelleindsatsen, hvis dine helbredsmæssige udfordringer overstiger dine muligheder for uddannelses og/eller job.

Gazellemedarbejderen kan følge dig i forbindelse med overgange og støtte dig i at gennemføre din uddannelsesplan. Gazellemedarbejderen kan også være bindeled og koordinere kontakten til andre kommunale instanser. Du kan komme i kontakt med en gazellemedarbejder ved at henvende dig telefonisk.

Gazellemedarbejderen kan efter aftale også tage kontakt til dig, hvis du fx aftaler det med din egen læge, dine forældre, eller andre. Gazellemedarbejderen kan også hjælpe dig videre til den rette hjælp og vejledning i kommunen, hvis de ikke selv kan hjælpe. 

Efter afslutning kan gazelleindsatsen genetableres for en periode, hvis du oplever nye udfordringer. 

Gazelleindsatsen varetages af to personer fra Ungeenheden på Asylgade 18b. 

 

Sådan kommer du i kontakt med en gazellemedarbejder

Er du ung mellem 18-29 år, kan du henvende dig telefonisk til én af gazellemedarbejderne på Asylgade 18b. Pårørende, egen læge eller sundhedspersonale kan også henvende sig.

Herefter kan der aftales en uformel samtale på Asylgade 18b med en gazellemedarbejder for afklaring af din situation og evt. støttebehov.