Uddannelsesvejledningen i Skanderborg kommune er forankret i Den Kommunale Ungeindsats (KUI). Vi vejleder unge fra 7. klasse til de fylder 30 år. 


Vi er sektoruafhængige og vi vejleder efter "Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv."

Vi sikrer dette ved blandt andet at: 
•    vejlede individuelt, kollektivt og opsøgende
•    planlægge introduktionsforløb, brobygningskurser og praktik
•    udarbejde uddannelsesplaner sammen med de unge
•    lave uddannelsesparathedsvurderinger 
•    visitere til særlige tilbud

 

Oversigt over adgangskrav, varighed mv. på ungdomsuddannelser

I hæftet herunder kan du læse mere om ungdomsuddannelserne, adgangskrav, varighed og meget andet. Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte din UU-vejleder.

Herunder kan du læse vores sammenhængende plan for vejledning på specialområdet