Byrådet i Skanderborg Kommune har vedtaget at fastsætte måltallene for søgning til ungdomsuddannelse i 2024 som følger:

  • 72,5 % af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse i 2024 søger gymnasieuddannleserne
  • 18,5 % af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse i 2024 søger erhvervsuddannelserne